פרשת שופטים

כִּי יִפָּלֵא מִמְּךָ דָבָר לַמִּשְׁפָּט

פרשת שופטים

פרשת שפטים היא הפרשה החמישית בחומש דברים. המשך נאומו של משה והמשך מניין המצוות. ראוי לציין כי מרבית המצוות המופיעות בפרשה כבר הופיעו בחומשים הקודמים ומעניין להשוות בין הנוסחים.

  • מינויים של שופטים ושוטרים בכל שערי הארץ, החיוב למשפט צדק ואיסור השוחד.
  • איסור עבודה זרה.
  • החובה לשמוע דברי ההנהגה הרוחנית בכל דוד ודור. כי יפלא ממך דבר למשפט…
  • המלך – חובותיו ודרכי התנהגותו.
  • זכויות מעמד הכהנים והלויים. מתנות הכהונה.
  • איסורי מכשפים, בעלי אוב וידעונים. האיסור על נביאי שקר.
  • דיני רוצח בשגגה וערי המקלט.
  • דיני עד שקר ועד זומם.
  • דיני מלחמה ומי פטור ממנה, מצור ולקיחת שלל.
  • דיני עגלה ערופה וחלל שלא נודע מי הרג אותו. 

דרשות לפרשת שופטים

פרשת שופטים עם ילדים

דרשה עם שיר לפרשת שופטים

דרשות להפטרת שופטים

דילוג לתוכן