פרשת נשא

ברכת הכוהנים

פרשת נשא

פרשת נשא היא הפרשה השנייה בספר במדבר והינה המשך לנאמר בפרשת במדבר בעניין המפקד. העם מתכונן לקראת הדרך לכיוון הארץ המובטחת. כהמשך לפרשה הקודמת מופיעים בה תפקידי משפחות גרשון ומררי בני לוי. כמו כן אנו קוראים על הציווי לשלוח טמאים אל מחוץ למחנה, דיני מעילה, פרשית סוטה וחוקי הנזיר. מופיע בה הציווי לכוהנים לברך את העם ואת נוסח ברכת הכוהנים. הפרשה מסתיימת בקורבנות נשיאי השבטים עם סיום הקמת המשכן.

דרשות לפרשת נשא

פרשת נשא עם ילדים

דרשה עם שיר לפרשת נשא

דרשות להפטרת נשא

דילוג לתוכן