פרשת אמור

טומאת המת והציווי על החגים

פרשת אמור

פרשת אמור היא הפרשה השמינית בספר ויקרא. תחילתה של הפרשה בהנחיות מיוחדות שמקבלים הכוהנים לגבי טומאת מת, שמירה של שמות גופם, נשואיהם, מעמד הכהן הגדול ותכונות החיות המובאות כקרבן לה'. המשך הפרשה הוא לוח המועדים העברי הקדום הכולל את מועדי פסח, תקופת  ספירת העומר וחג שבא בסופה (חג השבועות), יום זיכרון תרועה (ראש השנה בימינו), יום הכפורים, חג הסוכות ושמיני עצרת וכן בעניין הדלקת המנורה ואפיית לחם הפנים. הפרשה מסתיימת בסיפור רגימתו מקלל שם ה'. 

דרשות לפרשת אמור

פרשת אמור עם ילדים

דרשה עם שיר לפרשת אמור

דרשות להפטרת אמור

שיעור לפרשת אמור – עם הרבה פרופ' דליה מרקס

דילוג לתוכן