פרשת יתרו

מקבלים את עשרת הדיברות

פרשת יתרו

פרשת יִתְרוֹ היא הפרשה החמישית בספר שמות. הפרשה פותחת בבואו של יתרו, חותן משה ואביה של צפורה אל מחנה בני ישראל בהר האלוהים, יחד עם גרשם ואליעזר בני משה. יתרו בוחן את דרכי עבודת משה בהנהגת העם ובמשפט העם ומייעץ לו להוריד מעליו את הנטל ע"י מינוי מערכת משפטית מורכבת בה יידרש משה רק לנושאים חשובים ומסובכים. משה מקבל את העצות ולאחר זמן מה חוזר יתרו לארצו. משה עולה להר ומקבל מה' הוראות כיצד לנהוג במעמד הגדול של מתן התורה. לאחר ההכנות מקבל-שומע העם את עשרת הדברות. הפרשה מסתיימת בהסבר כיצד יש לבנות מזבח לה'. על פי ספר החינוך יש בפרשה זו שלוש עשרה מצוות בהן עשרת הדברות והאיסור לעשות צורת אדם נוהגות עד ימינו. שתי המצוות בענין הכנת המזבח כבר אינן נוהגות בימינו.

דרשות לפרשת יתרו

פרשת יתרו עם ילדים

דרשה עם שיר לפרשת יתרו

דרשות להפטרת יתרו

שיעור לפרשת יתרו – עם הרבה פרופ' דליה מרקס

דילוג לתוכן