פרשת חקת

פרה אדומה ועוד מלך הבשן

פרשת חקת

פרשת חקת היא הפרשה השישית בספר במדבר. הפרשה פותחת בעניין אפר הפרה האדומה שישמש ככלי חשוב לטהר את מי שנטמאו בטומאת מת. בהמשך אנו קוראים על מות מרים אחות אהרון ומשה. החיבור בין מוות זה לבין המחסור במים יצר את הסיפור על באר מרים. סוגיית המים מובילה אותנו לסיפור הוצאת מים מהסלע ולעונשם של משה ואהרון שלא האמינו כי די בדיבור אל הסלע. בהמשך אנו שומעים על הניסיון, שנכשל, לעבור דרך ארץ אדום, על מות אהרון בהור ההר והעברת תפקיד הכהן הגדול לאלעזר בנו. על ניסיונו של הכנעני יושב ערד שבנגב להילחם בישראל וניצחון ישראל. ניסיון העם לעבור דרך ארצו של סיחון מלך האמורי נתקל בהתנגדות המסתיימת במלחמה ובכיבוש ארץ האמורי וארצו של עוג מלך הבשן. הפרשה מסתיימת כשמחנה ישראל מגיע קרוב לגבול הארץ המובטחת בערבות מואב. 

דרשות לפרשת חקת

פרשת חקת עם ילדים

דרשה עם שיר לפרשת חקת

דרשות להפטרת חקת

שיעור לפרשת חקת – עם הרבה פרופ' דליה מרקס

דילוג לתוכן