פרשת וירא

איה השה לעולה?

פרשת וירא

פרשת וַיֵּרָא היא פרשת השבוע הרביעית בספר בראשית הפרשה עוסקת בהמשך תיאור קורות חייו של אברהם אבינו לאחר ברית המילה שבפרשה הקודמת. הפרשה מספרת המלאכים הבאים לבשר על הולדת יצחק. על הכנסת האורחים של אברהם. על הבשורה לשרה ואברהם שיוולד להם בן ראשון, תיאור הפיכת סדום ועמורה כולל הויכוח בין אברהם לה' על הצורך בחורבן סדום, הצלת לוט, בן אחיו של אברהם,  ובנותיו, על הולדת עמון ומואב. סיפור הולדת יצחק המוביל לגירוש ישמעאל והגר. הניסיון שעובר אברהם בצווי על עקדת יצחק. הסיפור האחרון בפרשה נקרא פעמים במהלך השנה: פעם כסדר ובפעם ביום ב' של ראש השנה.

דרשות לפרשת וירא

פרשת וירא עם ילדים

דרשה עם שיר לפרשת וירא

דרשות להפטרת וירא

שיעור לפרשת וירא – עם הרבה פרופ' דליה מרקס

דילוג לתוכן