פרשת נח

מאסון אקולוגי ועד ברית של שלום ותקווה

פרשת נח

פרשת נֹחַ היא פרשת השבוע השנייה בספר בראשית. הסיפור המרכזי בפרשה הוא סיפור המבול ובניית תיבת נח, איסוף בעלי החיים וסיום המבול. בפרק ח' 22-21 נמצאת ההבטחה כי שוב לא יבוא מבול על הארץ וה' לא יתערב במישרים במתרחש על הארץ כמו שעשה במבול. וסיפורים נוספים הם שכרות נח ומגדל בבל. בפרק י"א מפורטים צאצאי בני נח אחרי המבול, פרק זה מכונה "לוח העמים". בסוף פרשת נח אנו פוגשים לראשונה את אברם, אבי האומה, המתחיל יחד עם משפחתו את המסע לכיוון הארץ המובטחת. 

דרשות לפרשת נח

פרשת נח עם ילדים

דרשה עם שיר לפרשת בראשית

דרשות להפטרת נח

שיעור לפרשת נח – עם הרבה פרופ' דליה מרקס

דילוג לתוכן