פרשת תזריע

על טהרה וצרעת

פרשת תזריע

פרשת תזריע היא הפרשה הרביעית בספר ויקרא. בשנים פשוטות קוראים את הפרשה יחד עם פרשת מצורע שלאחריה ובשנים מעוברות נקראת לבדה. תחילתה של הפרשה עוסקת בטומאתה וטהרתה של אשה יולדת והקורבן שהיא  מביאה המסמל את תחילת טהרתה. המשך הפרשה עוסק בדיני נגעים המכונים צרעת, קרוב לוודאי אין הכוונה למחלה באותו השם המוכרת לנו כיום . מוזכרים בפרשה צרעת העור, השיער וצרעת הבגד.

דרשות לפרשת תזריע

פרשת תזריע עם ילדים

דרשה עם שיר לפרשת תזריע

דרשות להפטרת תזריע

דילוג לתוכן