פרשת ויקרא

עבודת הקורבנות

פרשת ויקרא

פרשת ויקרא היא פרשת השבוע הראשונה בספר ויקרא. על פי המסורת ויקרא-תורת כהנים היה החומש הראשון שהיו הילדים לומדים בתחילת לימודיהם בחדר/תלמוד תורה, אחרי שלמדו לקרוא ולכתוב. מנהג זה נובע ממדרש חז"ל בויקרא רבא ז' ג המלמד: "יבואו טהורים (הילדים) ויעסקו בטהורים (הקורבנות)". הפרשה כולה עוסקת בדיני הקורבנות ובדיני עבודת הקורבנות. בין השאר בדיני עולה הנשרפת כולה על המזבח, בדיני מנחה, בדיני שלמים שהם קורבן הנאכל חלקו ע"י הכהן וחלקו ע"י המקריב ובדיני חטאת ואשם.

דרשות לפרשת ויקרא

פרשת ויקרא עם ילדים

דרשה עם שיר לפרשת ויקרא

דרשות להפטרת ויקרא

דילוג לתוכן