פרשת אחרי מות

יום הכיפורים ושחיטה כשרה

פרשת אחרי מות

פרשת אחרי מות היא הפרשה הששית בספר ויקרא. הפרשה נקראת בשנים פשוטות במחובר לפרשת קדושים ולבדה בשנים מעוברות. הפרשה מתחברת לסיפור מות בני אהרון בפרשת שמיני. גם אהרון אינו יכול לבוא בכל זמן אל הקודש. כאשר עליו להיכנס לאהל מועד על להיות לבוש בתלבושת מיוחדת ולהקריב קורבנות מסוימים. פסקה זו מתחברת לעבודת הכהן היום הכיפורים ומוזכרים בה הקורבנות המיוחדים של מועד זה הנזכרים בתפילת יום הכיפורים עד ימינו. בהמשך אנו לומדים כי יש איסור על שחיטת חולין, היא השחיטה ללא קשר עם אהל מועד. בפרשייה זו מופיע גם האיסור על אכילת הדם. הפרשה מסתיימת בצווי לא לנהוג במנהגי ארץ מצריים במיוחד בכל מה שקשור לדיני העריות.

דרשות לפרשת אחרי מות

פרשת אחרי מות עם ילדים

דרשה עם שיר לפרשת אחרי מות

דרשות להפטרת אחרי מות

שיעור לפרשת אחרי מות – עם הרבה פרופ' דליה מרקס

דילוג לתוכן