פרשת תצוה

בני אהרון ובגדי כהן גדול

פרשת תצוה

פרשת תְּצַוֶּה היא הפרשה השמינית בספר שמותהפרשה ממשיכה עם התאור המפורט של בניית ותפקוד המשכן. תחילת הפרשה בהדלקת המנורה מדי ערב באוהל מועד. המשכה במינוי אהרון ובניו לכוהנים במשכן. בתאור מפורט של בגדי הכוהנים כאשר החושן והאפוד החשובים יותר מופיעים ראשונים. לאחר מכן מופיע תהליך הקדשת הכוהנים לתפקידם והקרבת הקרבנות והקטורת גם בתהליך הקבוע והיומיומי של עבודת הכהנים במשכן.

דרשות לפרשת תצוה

פרשת תצוה עם ילדים

דרשה עם שיר לפרשת תצוה

דרשות להפטרת תצוה

שיעור לפרשת תצוה – עם הרבה פרופ' דליה מרקס

דילוג לתוכן