פרשת צו

אהרון ובניו ועבודת המשכן

פרשת צו

פרשת צו היא פרשת השבוע השנייה בספר ויקרא. חלקה הראשון של הפרשה ממשיך את הפרשה הקודמת וענינו דיני הקרבת קורבנות שונים. בהמשך הפרשה מתוארת עבודת המשכן בשבעת ימי המילואים והכנת אהרון הכהן ובניו לעבודת המשכן, הלבשתם בבגדי הכהונה ומשיחתם לתפקיד בשמן המשחה.

דרשות לפרשת צו

פרשת צו עם ילדים

דרשה עם שיר לפרשת צו

דרשות להפטרת צו

שיעור לפרשת צו – עם הרבה פרופ' דליה מרקס

דילוג לתוכן