פרשת וארא

ההבטחה והמכות

פרשת וארא

פָּרָשַׁת וָאֵרָא היא פרשת השבוע השניה בספר שמות. ה' מבטיח למשה כי הוא עתיד לקחת את בני ישראל כעמו ומטיל עליו להבטיח לעם כי הם עתידים להגאל. העם מתקשה לקבל את הבשורה מקוצר רוח ועבודה קשה. סיפור הגאולה ממצרים נפסק לתיאור קצר של שושלות שבטי ראובן, שמעון ולוי. בהמשך מתואר המפגש עם פרעה וחרטומיו. לאחר מפגש זה מגיעות, זו אחר זו, שבע המכות הראשונות על מצרים: דם, צפרדע, כינים, ערוב, דבר, שחין וברד. בין מכה למכה אנו שומעים על פרעה המבטיח לשחרר את העם אך מקשה את ליבו ונסוג מהבטחתו.

דרשות לפרשת וארא

פרשת וארא עם ילדים

דרשה עם שיר לפרשת וארא

דרשות להפטרת וארא

שיעור לפרשת וארא – עם הרבה פרופ' דליה מרקס

דילוג לתוכן