פרשת ראה

המצוות של הארץ המובטחת

פרשת ראה

פרשת ראה היא הפרשה הרביעית בחומש דברים. עיקר הפרשה הוא המצוות אותן יצטרכו בני ישראל לקיים בארץ המובטחת. הברכה המובטחת אם המצוות יקוימו והקללה אם לאו. אחרי ההקדמה מופיעה רשימת המצוות ופירוטן, המשך סקירה זו יהיה גם בפרשות הבאות.

  • לקיים מעמד של כריתת ברית עם ה' וקיום מצוותיו, על הר גריזים והר עיבל.
  • חיסול העבודה הזרה בארץ.
  • ריכוז הפולחן במקום אשר יבחר, רמז לבית המקדש שיבנה בירושלים.
  • איסור אכילת דם (בהקשר זה מופיע המושג בשר תאוה הנאכל ואינו לשם הקרבה דתית).
  • איסור על נבואת שקר, השפעת בן משפחה ועיר נידחת בכל הקשור לעבודה זרה. 
  • פירוט החיות והעופות המותרות לאכילה וסימניהן ואלה האסורות לאכילה.
  • מצוות מעשר, מצוות שמיטת כספים ודיני עבד עברי.
  • שלוש הרגלים והעלייה לרגל.  

דרשות לפרשת ראה

פרשת ראה עם ילדים

דרשה עם שיר לפרשת ראה

דרשות להפטרת ראה

שיעור לפרשת ראה – עם הרבה פרופ' דליה מרקס

דילוג לתוכן