פרשת בלק

מה טובו אוהליך יעקב, משכנותיך ישראל

פרשת בלק

פרשת בלק היא הפרשה השביעית בספר במדבר. עניינה של כל הפרשה בחששו של בלק מלך מואב מפני מחנה ישראל החונה על גבולו. בלק אינו מודע לעובדה שנאסר על העם לכבוש את נחלות אדום, מואב ועמון משום היות עמים אילו קרובי משפחה של עם ישראל. בלק החושש מזמין את בלעם בן בעור, הידוע כנביא ואיש אלוהים, לקלל את העם. בלעם נחשב ע"י חז"ל לגדול הנביאים מעמי העולם. בלעם מסרב בתחילה אך לבסוף מתרצה בתנאי שיאמר רק את מה ש-ה' ישים בפיו. דברי בלעם נהיים ברכות לעם ישראל כולל הפסוק: "מה טובו אוהליך יעקב, משכנותיך ישראל", אותו אנו אומרים בכל עת שאנו נכנסים לבית כנסת. במהלך הפרשה אנו קוראים גם את סיפור אתונו של בלעם המדברת איתו. לאחר שלא עלה בידו לקלל את בני ישראל מייעץ בלעם לבלק אסטרטגיה אחרת. בעקבות זאת זונים בני ישראל עם בנות מואב ועובדים את בעל פעור. התוצאה – הרג גדול בין עובדי בעל פעור. פנחס בן אלעזר הכהן הורג את אחד מנשיאי בני ישראל יחד עם האישה איתה זנה.

דרשות לפרשת בלק

פרשת בלק עם ילדים

דרשה עם שיר לפרשת בלק

דרשות להפטרת בלק

שיעור לפרשת בלק – עם הרבה פרופ' דליה מרקס

דילוג לתוכן