פרשת במדבר

מניינים ובמפקדים של שבטי בני ישראל

פרשת במדבר

פרשת במדבר היא הפרשה הראשונה בספר במדבר. עניינה של הפרשה במניינים ובמפקדים של שבטי בני ישראל. נקרא בה את שמות נשיאי השבטים, את מספרם של הגברים הכשירים לעבודת הצבא. תיאור החלוקה לארבעה מחנות המתפרשים סביב המשכן. תפקידי שבט לוי והמניין שלהם, עניין פדיון הבכורות ותפקידי משפחת קהת בנשיאת כלי המשכן.

דרשות לפרשת במדבר

פרשת במדבר עם ילדים

דרשה עם שיר לפרשת במדבר

דרשות להפטרת במדבר

שיעור לפרשת במדבר – עם הרבה פרופ' דליה מרקס

דילוג לתוכן