פרשת פנחס

סיפורן של בנות צלופחד

פרשת פנחס

פרשת פנחס היא הפרשה השמינית בספר במדבר. בתחילת הפרשה אנו קוראים את סוף הסיפור החותם את הפרשה הקודמת. ההרוגים הם זמרי בן סלוא ממנהיגי שבט שמעון והאישה היא כזבי בת צור ממנהיגי מדין. לפנחס הכהן ולזרעו מובטחת ברית שלום מאת ה' וכהונת עולם על מעשיו. בערבות מואב מתקיים שוב מפקד ונמצא כי מניין העם מתקרב לשש מאות עשרים וחמישה אלף יוצאי צבא מגיל עשרים ומעלה. המשך הפרשה בסיפורן של בנות צלפחד המבקשות נחלה בארץ המובטחת. משה שאינו יודע מה התשובה מביא את בקשתן לפני האלוהים והאל קובע כי אם אין בן יורש גם הבנות יכולות לרשת. הפרשה ממשיכה בציווי למשה לעלות על הר העברים ולמות שם. לפני מותו מצווה ה' למנות למחליפו את יהושע בן נון. הפרשה מסתיימת במהדורה מקדשית של לוח חגי התורה עם הנחיות מדויקות מה מקריבים בכל חג.

דרשות לפרשת פנחס

פרשת פנחס עם ילדים

דרשה עם שיר לפרשת פנחס

דרשות להפטרת פנחס

שיעור לפרשת פנחס – עם הרבה פרופ' דליה מרקס

דילוג לתוכן