פרשת כי תצא

74 מצוות - מאישה יפת תואר ועד עמלק

פרשת כי תצא

פרשת כי תצא היא הפרשה השישית בחומש דברים. המשך נאום המצוות של משה רבנו. על פי המניין המקובל זו הפרשה עם מספר המצוות הגדול ביותר, 74 מצוות. את המצוות אפשר לחלק למספר קטגוריות:

  • מצוות הקשורות במלחמה הכוללות: אשת יפת תואר, דיני רודף, האיסור לבוא בקהל בני עמון, מואב, אדום ומצרים. מצוות הקשורות בניקיון פיזי של המחנה
  • מצוות הקשורות במשפחה: רעיון הבכורה, בן סורר ומורה, מוציא שם רע, דיני אונס ופיתוי, איסור קדשה, גירושין, ייבום וחליצה, דיני ממזר.
  • מצוות צדק כלכלי ועבודה: איסור ריבית, היתר לפועל לאכול מפירות הכרם, דיני משכון והמגבלות על לקיחת משכון, איסור הלנת שכר, מתנות עניים ו"לא תחסום שור בדישו".
  • דינים הקשורים בעבודת האדמה: כלאיים, כלאי כרם, איסור חריש בשור וחמור, איסור שעטנז.
  • דינים הקשורים ליחס בין אדם לחברו: השבת אבידה, איסור גנבת נפש, מצוות קבורה, מצוות שילוח הקן ומעקה.
  • כל מיני: מצוות ציצית, איסור לגבר ללבוש בגדי אישה וההפך. דיני נדרים, עונש מלקות, דיוק במידות ומשקלות.
  • הפרשה מסתיימת במצוות מחיית עמלק ובצווי זכור…לא תשכח.

דרשות לפרשת כי תצא

פרשת כי תצא עם ילדים

דרשה עם שיר לפרשת כי תצא

דרשות להפטרת כי תצא

שיעור לפרשת כי תצא – עם הרבה פרופ' דליה מרקס

דילוג לתוכן