פרשת קרח

ותפתח הארץ את פיה ותבלע אתם

פרשת קרח

פרשת קרח היא הפרשה החמישית בספר במדבר. עיקרה של הפרשה במרד על הנהגת העם מצד קרח ועדתו. האלוהים מביע את דעתו כי הנהגתו המדינית של משה  והפולחנית של אהרון היא ההנהגה הרצויה בעיניו. קרח ועדתו מקבלים את עונשם ויורדים חיים שאולה. המרד עדין ממשיך ופורצת מגפה בעם. על פי הוראת ה' נציג מכל שבט מביא את מטהו לאוהל מועד. מטה אהרון, כנציג שבט לוי פורח ועושה שקדים ובכך ברור כי אהרון ושבטו הם הנבחרים לעבודת ה'. אהרון ובניו יהיו מכאן ולהבא משרתי ה' היחידים, יקבלו את תרומות העם ומהם תהיה פרנסתם.

דרשות לפרשת קרח

פרשת קרח עם ילדים

דרשה עם שיר לפרשת קרח

דרשות להפטרת קרח

שיעור לפרשת קרח – עם הרבה פרופ' דליה מרקס

דילוג לתוכן