פרשת ויקהל

המשכן וכליו

פרשת ויקהל

פרשת וַיַּקְהֵל היא הפרשה העשירית בספר שמות. רובה של הפרשה חוזר, בשינויים קלים, על הנאמר בפרשות הקודמות לגבי בניית המשכן וכליו. גם בפרשה זו מופיעה פסקה על השבת, איסור המלאכה בשבת ואיסור הבערת אש בשבת. מכן גם למדו חז"ל שכלל ל"ט אבות מלאכה האסורים בשבת מקורן בפעולות השונות שנעשו במשכן. לאחר מכן חוזרת הפרשה על החומרים השונים והכלים השונים להם נזקק המשכן. גם שמותיהם של בצלאל ואהליאב האומנים חוזרים בפרשה. סדר יצור חלקי המשכן שונה כאן. הוא מתחיל עם יריעות המשכן וקרשיו, הארון ושולחן לחם הפנים, המנורה ומזבח הזהב. ומסיים במזבח הנחושת, הכיור וקלעי החצר.  

דרשות לפרשת ויקהל

פרשת ויקהל עם ילדים

דרשה עם שיר לפרשת ויקהל

דרשות להפטרת ויקהל

שיעור לפרשת ויקהל – עם הרבה פרופ' דליה מרקס

דילוג לתוכן