פרשת לך לך

אברהם מקבל את הקריאה

פרשת לך לך

פרשת לֶךְ-לְךָ היא פרשת השבוע השלישית בספר בראשית. הפרשה עוסקת בתיאור קורות חייו של אברם בחלק הראשון של חייו. הפרשה מספרת על קריאת אלוהים לאברם (שמאוחר יותר ישונה שמו לאברהם) לצאת ממולדתו וללכת לארץ כנען. הארץ המובטחת. ההבטחה האלוהית כי אברהם יהיה לגוי גדול וברכה לאנושות כולה. הירידה למצרים והתחזות לאחיה של שרי, מריבת רועי אברהם ורועי לוט, מלחמת ארבעת המלכים עם חמשת המלכים, פגישת מלכי צדק מלך שלם עם אברם. הברית בין הבתרים וההבטחה החוזרת. לידת ישמעאל מהגר, שינוי שמות אברם ושרי לאברהם ושרה. ברית המילה כסימן לכל צאצאי אברהם ושרה לדורות עולם.

דרשות לפרשת לך לך

פרשת לך לך עם ילדים

דרשה עם שיר לפרשת לך לך

דרשות להפטרת לך לך

שיעור לפרשת לך לך – עם הרבה פרופ' דליה מרקס

דילוג לתוכן