פרשת תרומה

הנחיות לבניין המשכן

פרשת תרומה

פרשת תְּרוּמָה היא הפרשה השביעית בספר שמות. הפרשה עוסקת בהנחיות שמקבל משה לקראת בניין המשכן, הוא המקדש הנייד במדבר. את המשכן יש לבנות מתרומות בני ישראל ורשימת החומרים הדרושים לבניין מופיעה בפסוקים הראשונים. לאחר מכן, ועל פי סדר החשיבות, מתוארים החלקים השונים היוצרים יחד את השלם ששמו אוהל מועד. ארון הברית על חלקיו השונים הוא הראשון, בתוכו יהיו לוחות הברית. לאחריו השולחן והמנורה ולאחריהם שאר החלקים השונים היוצרים יחד את האוהל כמו יריעות המשכן, הקרשים, האדנים, הקלעים, הפרוכת, המזבח והחצר. על פי ספר החינוך יש בפרשה זו שלוש מצוות הקשורות למשכן שאינן נוהגות בימינו.   

דרשות לפרשת תרומה

פרשת תרומה עם ילדים

דרשה עם שיר לפרשת תרומה

דרשות להפטרת תרומה

שיעור לפרשת תרומה – עם הרבה פרופ' דליה מרקס

דילוג לתוכן