פרשת מצורע

טומאה וטהרה

פרשת מצורע

פרשת מצורע היא הפרשה החמישית בספר ויקרא. כנזכר לעיל פרשה זו נקראת לבדה בשנים מעוברות ומחוברת לקודמתה בשנים פשוטות. ענינה של הפרשה הוא דיני טומאה וטהרה. בתחילתה ממשיך הדיון בנושא הצרעת. ודרכי טהרת המצורע. בהמשך מופיעה סוגיית צרעת הבתים. הפרשה מסתיימת בעניני טומאה הקשורים להפרשת זרע מהאיש ולנידת האשה.

דרשות לפרשת מצורע

פרשת מצורע עם ילדים

דרשה עם שיר לפרשת מצורע

דרשות להפטרת מצורע

דילוג לתוכן