פרשת עקב

שבעת המינים וברכת המזון

פרשת עקב

פרשת עקב היא הפרשה השלישית בחומש דברים. הפרשה עוסקת בנושאים מהותיים ורוחניים ביניהם אנו מונים שוב את הנצחון על עממי כנען וחיסול עבודת האלילים בה. בפרק ח' בפרשה מסופר על שבעת המינים המסמלים את טובה של הארץ שנשבע ה' לאבותינו ועל הצורך לתת תודה על המזון, מה שהביא ליצירת ברכת המזון ע"י חז"ל. הפרשה גם סוקרת את חטאי בני ישראל במדבר וחוזרת על סיפור חטא העגל, מזכירה את רעיון הגמול והעונש על אי קיום המצוות, חוזרת על סיפור שבירת הלוחות הראשונים והכנת הלוחות השניים. פרשיית והיה אם שמע תשמעו, הפרשייה השנייה של קריאת שמע, מופיעה לקראת סוף הפרשה. על-פי מנהג התנועה הרפורמית בישראל מהווים פסוקים 18-1 בפרק ח' את קריאת התורה ליום העצמאות.

דרשות לפרשת עקב

פרשת עקב עם ילדים

דרשה עם שיר לפרשת עקב

דרשות להפטרת עקב

שיעור לפרשת עקב – עם הרבה פרופ' דליה מרקס

דילוג לתוכן