פרשת מטות

ראובן גד וחצי המנשה

פרשת מטות

פרשת מטות היא הפרשה התשיעית בספר במדבר. תחילת הפרשה עניינה בתקנות הנדרים השונים בין נדרי  איש ונדרי אישה. הפרשה ממשיכה במלחמה עם מדיין כנקמה על מה שקרה בבעל פעור בסוף פרשת בלק. הנקמה כללה גם את נשות מדיין. רק בתולות וילדים נצלו מהטבח. לאחר המלחמה התבצעה חלוקה של השלל. הפרשה מסתיימת בבקשתם של בני ראובן גד וחצי המנשה לקבוע את נחלתם בעבר הירדן מזרחה, משום היות הארץ ארץ מרעה לצאנם ובקרם. לאחר דין ודברים עם משה נקבע כי השבטים יכינו משכנות למשפחותיהם וגדרות למקנה. הגברים בשבטים הללו יצאו כלוחמים ויסייעו למתנחלי מערב הירדן בכיבוש הארץ. הנחלה בה התנחלו בני ראובן גד וחצי המנשה היא ארץ האמורי עליה מלכו בעבר סיחון ועוג מלך הבשן.

דרשות לפרשת מטות

פרשת מטות עם ילדים

דרשה עם שיר לפרשת מטות

דרשות להפטרת מטות

שיעור לפרשת מטות – עם הרבה פרופ' דליה מרקס

דילוג לתוכן