פרשת שמות

מתקופת האבות לעם ישראל

פרשת שמות

פָּרָשַׁת שְׁמוֹת היא הפרשה הראשונה בספר שמות ומעבירה אותנו מתקופת האבות, המסתיימת בסוף פרשת ויחי האחרונה בספר בראשית, אל יצירת עם ישראל המשועבד והנפדה מעבדותו.  

בתחילת הפרשה אנו לומדים על מלך חדש המולך במצרים. יוסף ומעשיו נשכחים ושבטי ישראל משועבדים לעבדות. גזרת המלכות דנה את הזכרים בעם למוות. משה ומשפחתו מוצגים לפנינו כאשר הפרשה מתארת את נסיבות הצלת משה על ידי בת פרעה. משה מתבגר ויוצא אל אחיו ונאלץ לברוח ממצרים, אחרי שהוא הורג נוגש מצרי. במדבר, בארץ מדין מתוודע משה למשפחת יתרו כהן מדין, נושא את בתו צפורה לאישה ובנו גרשם נולד. תוך כדי פעילותו כרועה צאן יתרו מגיע משה אל הר האלוהים בו הוא מקבל את השליחות לגאול את ישראל ממצרים.  משה יורד למצרים פוגש את אהרון אחיו בסוף הפרשה מתחיל העימות עם פרעה מלך מצרים.

דרשות לפרשת שמות

פרשת שמות עם ילדים

דרשה עם שיר לפרשת שמות

דרשות להפטרת שמות

שיעור לפרשת שמות – עם הרבה פרופ' דליה מרקס

דילוג לתוכן