פרשת שמיני

וידום אהרון - נדב, אביהו ואש זרה

פרשת שמיני

פרשת שמיני היא הפרשה השלישית בספר ויקרא. בתחילת הפרשה מתואר היום השמיני מיד אחרי שבעת ימי המילואים שנזכרו בפרשה הקודמת. זהו יום חנוכת המשכן. בסיום עבודת הקורבנות יוצאים משה ואהרון מאהל מועד ומברכים את העם ואש יוצאת מלפני ה' ושורפת את כל הקורבנות. בהמשך מתוארת פרשיית מותם המסתורי של נדב ואביהוא בני אהרון. מפרשייה זו נלמדים גם דיני האבלות המיוחדים של מעמד הכהנים לעומת מנהגי שאר העם. המשכה של הפרשה, עד סופה הוא פירוט מדוקדק של המאכלות המותרים והאסורים מהחי.

דרשות לפרשת שמיני

פרשת שמיני עם ילדים

דרשה עם שיר לפרשת שמיני

דרשות להפטרת שמיני

שיעור לפרשת שמיני – עם הרבה פרופ' דליה מרקס

דילוג לתוכן