פרשת שלח לך

שניים עשר המרגלים

פרשת שלח לך

פרשת שלח לך היא הפרשה הרביעית בספר במדבר. הפרשה פותחת בסיפור שליחת המרגלים לתור את ארץ כנען, שמותיהם ושבטיהם, המסלול בו הלכו, תנובת הארץ שהביאו בחזרתם ואת המסקנה שלהם לגבי היכולת לכבוש את הארץ. בעניין זה נחלקו המרגלים, עשרה מהם מסרו דיווח שלילי ושניים, יהושע בן נון וכלב בן יפונה, דווחו חיובית. העם קיבל את הדיווח השלילי ופרש לאוהלים בבכי. לכן נגזר על העם לנוד במדבר עד מותם של כל יוצאי מצריים. המרגלים שדווחו באופן שלילי מתו במגיפה. בהמשך אנו קוראים על ניסיונה של קבוצה מהעם להתמרד נגד ההחלטה לנדוד עד מות כל הדור. הקבוצה עולה להר ומוכה על ידי הכנעני. עניין נסחים, חלה וחטאת מפורטים בהמשך.  לאחר מכן פרשייה תמוהה על עונש מוות שנגזר על אדם שקושש עצים בשבת. הפרשה מסתיימת בציווי לקשור ציצית על כנפות בגדינו.  פרשיה זו נקראת בקריאת "שמע".

דרשות לפרשת שלח לך

פרשת שלח לך עם ילדים

דרשה עם שיר לפרשת שלח לך

דרשות להפטרת שלח לך

שיעור לפרשת שלח לך – עם הרבה פרופ' דליה מרקס

דילוג לתוכן