פרשת בהר

שנת שמיטה ושנת היובל

פרשת בהר

פרשת בהר סיני היאהפרשה התשיעית בספר ויקרא. בשנים פשוטות נקרא פרשה זו בדרך כלל יחד עם פרשת בחוקותי. עניינה של הפרשה בדיני שנת השמיטה ושנת היובל. דיני מכירת הנחלות ודיני מכירה לעבדות של בני העם ובני גר ותושב.  

דרשות לפרשת בהר

פרשת בהר עם ילדים

דרשה עם שיר לפרשת בהר

דרשות להפטרת בהר

שיעור לפרשת בהר – עם הרבה פרופ' דליה מרקס

דילוג לתוכן